Verhuisbericht locatie Slootdorp

14 september 2018

Onze locatie Slootdorp verhuisd naar de nieuwe praktijk van huisartsenpraktijk Breedijk en Stuijt in Wieringerwerf. Vanaf 10 september is de nieuwe praktijk geopend. Dit betekent dat de diabetesverpleegkundige en diëtist van het DZS na deze datum het spreekuur op deze nieuwe locatie houdt. Komt u voor uw afspraak, bijvoorbeeld voor het tweede gedeelte… Lees verder

Hoorn Beweegt Wandelprogramma

6 april 2018

Voor mensen met diabetes is het belangrijk om voldoende te bewegen. Maar soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld omdat u een beperking heeft, niet weet waar u beginnen moet of er tegen op ziet om alleen te gaan. Om het makkelijker te maken om te starten met bewegen, organiseert de gemeente ‘Hoorn Beweegt’. Een… Lees verder

Cliëntwaarderingsonderzoek 2017

18 januari 2017

Het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland is steeds op zoek naar mogelijke verbeteringen van de huidige diabeteszorg. Wij willen daarom de mening van cliënten weten over de diabeteszorg die wij in samenwerking met de huisartsen in West-Friesland en de Wieringermeer verlenen. Dit zogenaamde ‘cliëntwaarderingsonderzoek’ wordt uitgevoerd in opdracht van Ketenzorg West-Friesland (Diabetes Zorgsysteem West-Friesland) door een… Lees verder

Groepsbegeleiding afvallen Enkhuizen: nieuwe groep in september

31 juli 2015

Speciaal voor de diabetespatiënten van het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland start er in september weer een afvalgroep bij Ketenzorg West-Friesland. Deze groepsbegeleiding bestaat uit 6 bijeenkomsten gevolgd door 1 ‘follow-up’bijeenkomst, allen onder begeleiding van een diëtist. De bijeenkomsten vinden ’s middags plaats, om de week, en duren een uur per keer. De rode draad… Lees verder

Warm weer en diabetes

3 juli 2015

Bij (erg) warm weer kan uw bloedglucose hoger of lager uitvallen dan gewend. Hoe iemand er op reageert is persoonlijk. Bij de één gebeurt er niet zo veel, terwijl een ander een hoge bloedglucose (hyper) kan krijgen en weer iemand anders juist een te lage bloeglucose (hypo). Luister goed naar uw lichaam en… Lees verder

NZa brengt standpunt uit over basisverzekerde voetzorg

22 juni 2015

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in 2010 een standpunt uitgebracht over welke onderdelen van de voetzorg voor diabetespatiënten in de basisverzekering vallen. Omdat er landelijk enige onduidelijkheid is ontstaan over de vergoeding van de voetzorg heeft de NZa recentelijk onderzoek gedaan en zich hierover uitgesproken. De uitspraak van de NZa heeft gevolgen voor… Lees verder

Zorgkoepel West-Friesland zoekt P&O adviseur

12 juni 2015

De stichting Zorgkoepel West-Friesland is op zoek naar een enthousiaste en bevlogen P&O-adviseur voor de Zorgkoepel en de aan haar gelieerde organisaties (Ketenzorg, Huisartsenpost en Diagnostisch Centrum). Een pro-actieve “Partner in Business” binnen een dynamische organisatie die in staat is zelfstandig op HBO-niveau te werken in verbinding met de organisatie en haar mensen…. Lees verder

Schutz Marathon Hoorn: wij lopen weer mee én we hebben een informatiestand!

1 juni 2015

Op zondag 7 juni wordt de Schutz Marathon Hoorn weer georganiseerd. Zoals we al eerder vermeldden heeft de organisatie van de Schutz Marathon het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland voor het tweede jaar uitgekozen als goed doel. Lopers kunnen vrijwillig geld doneren wat ten goede komt aan onderzoek naar diabetes. Natuurlijk lopen wij ook weer… Lees verder

21 mei: ‘Diabetes en voetzorg’ bij het Diabetes Trefpunt Enkhuizen

8 mei 2015

Op donderdag 21 mei is er weer een bijeenkomst van Diabetes Trefpunt Enkhuizen. Op deze 4de bijeenkomst zal gesproken worden over voetzorg bij diabetes. Er zal gesproken worden over alles wat met voetverzorging te maken heeft, onder andere de risicofactoren met betrekking tot voeten en diabetes, uitleg over de test die in elk… Lees verder

19 maart ‘Diabetes en voeding’ bij het Diabetes Trefpunt Enkhuizen

23 februari 2015

De derde bijeenkomst van het Diabetes Trefpunt Enkhuizen staat in het teken van voeding. Er zullen die avond drie diëtisten van het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland aanwezig zijn. Zij verzorgen een presentatie, beantwoorden uw vragen en er zal voldoende ruimte zijn om onderling ervaringen uit te wisselen. De avond is bestemd voor cliënten van… Lees verder

Tweede Diabetes Trefpunt Enkhuizen 15 januari

6 januari 2015

Op donderdag 15 januari vindt alweer de tweede bijeenkomst van Diabetes Trefpunt Enkhuizen plaats. De gratis bijeenkomst wordt gehouden in Verzorgingshuis Herfstzon in Enkhuizen en wordt georganiseerd door de Cliëntenraad van het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland. Na een succesvolle eerste bijeenkomst waar helaas Professor Dr. Giel Nijpels verstek moest laten gaan (maar we een… Lees verder

Veranderingen vergoeding diabeteszorg

22 december 2014

Jaarlijks worden er afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar over de vergoeding van de diabeteszorg binnen de ketenzorg diabetes. Voor 2015 betekent dit dat er een aantal veranderingen gaan plaatsvinden. Deze hebben betrekking op de voetzorg en de laboratoriumbepalingen. Vanaf 2015 is de regelgeving rondom voetzorg gewijzigd. Het belangrijkste verschil met 2014 is dat… Lees verder

Gratis symposium diabetes 9 januari

5 december 2014

Op vrijdagmiddag 9 januari 2015 organiseert het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland (DZS) een symposium in de Oosterkerk in Hoorn. Een presentatie voor mensen met type 2 diabetes die het DZS bezoeken en iedereen die ooit heeft deelgenomen aan de Hoorn Studies en andere onderzoeken. Op de bijeenkomst worden de uit onderzoek verkregen inzichten en… Lees verder

Stap voorwaarts in de oprichting van Zorgkoepel West-Friesland

2 december 2014

‘In de afgelopen drie jaar zijn er forse stappen voorwaarts gemaakt. Niet alleen in onze samenwerking, maar zeker ook in de zorg’, gaf directeur zorginkoop Bert Bokma van Coöperatie VGZ aan tijdens de feestelijke bijeenkomst in Hoorn. Daar werd onlangs de intentieverklaring getekend, in de opmaat naar de oprichting van de nieuwe organisatie… Lees verder

Het DZS ontvangt 1000 euro van Schutz Marathon Hoorn

27 november 2014

Deze week heeft het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland een cheque van maar liefst 1000 Euro ontvangen van Schutz marathon Hoorn. De cheque werd overhandigd door Martijn Mengerink, secretaris/woordvoerder van Schutz Marathon Hoorn. Het loopevenement, waarbij verschillende afstanden gelopen kunnen worden, wordt elk jaar gehouden in mei. De organisatie kiest elk jaar een goed doel… Lees verder