14 november Wereld Diabetesdag

13 november 2012

Sinds 1991 is 14 november Wereld Diabetesdag. Op deze dag wordt diabetes wereldwijd extra onder de aandacht gebracht. Het doel is het zichtbaar maken van diabetes, duidelijk maken dat het geen onschuldige aandoening is en begrip vragen voor diabetes. Vooral de (on)zichtbaarheid van diabetes staat dit jaar extra centraal, het is het thema… Lees verder

Diabetes Zorgsysteem voert cliëntwaarderingsonderzoek uit

17 oktober 2012

Het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland is steeds op zoek naar mogelijke verbeteringen van de huidige diabeteszorg. Wij willen daarom de mening van cliënten weten over de diabeteszorg die wij in samenwerking met de huisartsen in West-Friesland en de Wieringermeer verlenen. Dit zogenaamde ‘cliëntwaarderingsonderzoek’ wordt uitgevoerd in opdracht van het Diabetes Zorgysteem West-Friesland door een… Lees verder

Duur- of krachttraining bij diabetes?

18 juli 2012

Bewegen en sporten heeft een bloedglucose verlagend effect, en dit verlagende effect houdt ongeveer 24 uur aan. Drie kwartier sporten kan de bloedglucosepieken gemiddeld met zo’n 30 tot 40 procent laten dalen. Er werd altijd gedacht dat duurtraining het beste is voor mensen met diabetes. Uit recent onderzoek in Maastricht blijkt dat duur-… Lees verder

HbA1c, een nieuwe eenheid, een nieuw getal

5 januari 2011

Sinds 6 april 2010 is de nieuwe eenheid van de HbA1c-waarde ingevoerd. Dit is gedaan om in alle landen dezelfde eenheid te hanteren, waardoor de getallen beter met elkaar vergeleken kunnen worden. De HbA1c- waarde werd altijd uitgedrukt als percentage, de nieuwe eenheid wordt weergegeven in mmol/mol (millimol per mol). Hierdoor veranderen ook… Lees verder

Leden Cliëntenraad

14 november 2010

Wie zit er in de cliëntenraad? Het laatste overzicht. Voorzitter dhr Piet Brans Vice voorzitter/secretaris dhr Ab Stoffers Penningmeester dhr Rudy Saddal Lid dhr Ben Bloemendaal Lid dhr Jan van Doorn Lid dhr Hans de Heij Lid dhr jan Schrik Heeft een vraag voor de cliëntenraad? Belt u dan met het DZS op… Lees verder