Gratis symposium diabetes 9 januari

5 december 2014

Op vrijdagmiddag 9 januari 2015 organiseert het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland (DZS) een symposium in de Oosterkerk in Hoorn. Een presentatie voor mensen met type 2 diabetes die het DZS bezoeken en iedereen die ooit heeft deelgenomen aan de Hoorn Studies en andere onderzoeken. Op de bijeenkomst worden de uit onderzoek verkregen inzichten en de hieruit voortkomende aanpassingen in de zorg gepresenteerd. 

Het symposium is ter gelegenheid van het afscheid van professor dr. Nijpels als directeur van het Diabetes Zorgsysteem /Ketenzorg West-Friesland en het feit dat de Hoorn Studie 25 jaar geleden van start is gegaan.

Diabetesonderzoek

In 1989 werd onder de noemer de Hoorn Studie een groot onderzoek uitgevoerd waaraan ongeveer 2600 mensen deelnamen. In 2006 is hier een vervolg aan gegeven met de Nieuwe Hoorn Studie, waar nog eens 2800 diabetespatiënten voor werden gevolgd. Daarnaast zijn er een aantal andere studies met nieuwe onderzoeksvragen uitgevoerd. Als nestor van de Hoorn Studies heeft professor dr. Nijpels zich altijd bezig gehouden met onderzoek naar type 2 diabetes. De inzichten die uit deze studie werden verkregen, hebben geleid tot belangrijke aanpassingen in de zorg en de start van het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland (DZS) in 1996. Een zorgsysteem waarmee de vooruitzichten en de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes enorm zijn verbeterd. Ook vandaag de dag en in de toekomst wordt het onderzoek voortgezet. Zo blijft er gekeken worden naar verbetering van de kwaliteit van zorg.

Gratis symposium voor U

Om alle deelnemers aan dit onderzoek persoonlijk te bedanken voor hun medewerking verzorgt het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland een symposium voor alle deelnemers en diabetespatiënten van het DZS. Tijdens deze middag presenteert onder meer professor dr. Nijpels de onderzoeksresultaten en de hieruit voortvloeiende veranderingen in de diabeteszorg. Aanmelden voor dit interessante en informatieve symposium kan tot uiterlijk 8 januari 2015 door uw gegevens achter te laten op dit aanmeldingsformulier.