Nieuwe NHG standaard Diabetes Mellitus type 2

17 oktober 2013

Op 3 oktober j.l. is de nieuwe NHG standaard Diabetes Mellitus type 2 uitgekomen. De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die de huisarts in de praktijk tegenkomt. De richtlijnen zijn ervoor bedoeld om de huisarts te ondersteunen met betrekking tot het medische beleid in de dagelijkse praktijk. NHG is de afkorting voor Nederlands Huisartsen Genootschap.

In deze nieuwste versie, de derde herziening, zijn een aantal wijzigingen aangebracht. Één van de veranderingen is dat bij diabetes patiënten van 70 jaar en ouder de streefwaarde voor het HbA1c is aangepast. Er wordt bij deze groep nu meer rekening gehouden met onder andere de leeftijd en hoe lang iemand al diabetes heeft. In bepaalde gevallen betekent dit dat de streefwaarden voor een goed HbA1c nu hoger ligt.

De vernieuwde streefwaarden worden vanaf heden ook bij het Diabetes Zorgsysteem West- Friesland (DZS) gehanteerd. Daarnaast worden alle nieuwe inzichten en informatie uit de NHG standaard verwerkt in onze protocollen.