Over ons

Ketenzorg met kwaliteit

Het Diabetes Zorgsysteem zet zich er samen met uw huisarts voor in om u optimaal te begeleiden bij de omgang met diabetes. Daarbij worden alle aspecten van uw behandeling samengevoegd tot één overzichtelijk behandelplan. Gespecialiseerde samenwerking die er op gericht is dat u leert leven met uw diabetes, de gevolgen zo goed mogelijk onder controle houdt en de schade zoveel mogelijk beperkt.

Het Diabetes Zorgsysteem is opgericht in 1996 en behandelt inmiddels meer dan 7500 patiënten met type 2 diabetes. Daarbij stellen wij niet de diagnose centraal, maar de mens achter de zorgvraag. Om u goed van dienst te kunnen zijn, werken wij bovendien vanuit zeven goed bereikbare locaties in West-Friesland. Zo is er altijd begeleiding in de buurt.