Veranderingen vergoeding diabeteszorg

22 december 2014

Jaarlijks worden er afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar over de vergoeding van de diabeteszorg binnen de ketenzorg diabetes. Voor 2015 betekent dit dat er een aantal veranderingen gaan plaatsvinden. Deze hebben betrekking op de voetzorg en de laboratoriumbepalingen.

Vanaf 2015 is de regelgeving rondom voetzorg gewijzigd. Het belangrijkste verschil met 2014 is dat niet de SIMM’s-classificatie, maar het zorgprofiel bepaalt wat er wordt vergoed. U kunt hier verder lezen wat dit voor u betekent.

Diabeteszorg behoort tot het basispakket van uw zorgverzekeraar. Per januari 2015 zal uw eigen risico echter worden aangesproken voor het laboratoriumonderzoek, dit is het gevolg van wijzigingen in het beleid van zorgverzekeraars. Het gaat dan alleen om het bloed- en urineonderzoek en niet om alle overige onderzoeken zoals het maken van een hartfilmpje en de foto van het netvlies. U kunt hier verdere uitleg vinden.