Voetzorg

Het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland probeert u te allen tijde zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het omgaan met diabetes type 2 en u informatie te geven die op u van toepassing kan zijn. Daarom zetten wij de afspraken op het gebied van de voetzorg duidelijk voor u op een rij:

Voetzorg

De voetzorg voor mensen met diabetes type 2 is opgenomen in het ketenzorgprogramma diabetes type 2. Binnen de ketenzorg wordt samengewerkt met huisartsen, praktijkondersteuners en andere zorgverleners waaronder pedicures en podotherapeuten. Vanaf 2014 is het DZS onderdeel van Ketenzorg West-Friesland (KZWF). KZWF is met de zorgverzekeraars overeengekomen dat wij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, kwaliteit en financiering van de voetzorg. De medisch noodzakelijke behandelingen door de aangesloten pedicures en aangesloten podotherapeuten worden door onze organisatie betaald en de kwaliteit van de voetzorg wordt door ons beoordeeld.

Vergoeding voetzorg

Na verwijzing door de diabetesverpleegkundige of de medisch onderzoeksassistent van het DZS heeft u recht op hulp van een pedicure of podotherapeut die een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft (zie hier een actuele lijst met aangesloten pedicures en aangesloten podotherapeuten).

Vanaf 1 januari 2015 is de regelgeving rondom voetzorg gewijzigd. Het belangrijkste verschil is dat het zorgprofiel naast de Sims classificatie bepaalt wat vergoed wordt. De behandeling door de pedicure of podotherapeut bij zorgprofiel 0 en zorgprofiel 1 vallen buiten de basisverzekering. Alleen voor de zorgprofielen 2, 3 en 4 valt de voetbehandeling nog onder de basisverzekering. Als uw zorgprofiel 2 of hoger is, worden de behandelingen door de aangesloten pedicures en aangesloten podotherapeuten vergoed vanuit de basisverzekering en er is geen sprake van eigen risico.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in 2010 een standpunt uitgebracht over welke onderdelen van de voetzorg voor diabetespatiënten in de basisverzekering vallen. Tijdens uw jaarlijkse bezoek bij het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland wordt bij u een voetscreening gedaan. Op basis van deze voetscreening wordt vastgesteld of u vanuit de basisverzekering voor vergoeding van de behandelingen van de pedicure of podotherapeut in aanmerking komt en ontvangt u van ons een verwijzing. Omdat er landelijk enige onduidelijkheid is ontstaan over de vergoeding van de voetzorg heeft de NZa recentelijk onderzoek gedaan en zich hierover uitgesproken.

Het weghalen van eelt of likdoorns en/of het knippen van teennagels alleen vergoed vanuit de basisverzekering als er huid- of nagelproblemen zijn waardoor ulcera (zweren) kunnen ontstaan. Als er geen huid- of nagelproblemen zijn waardoor ulcera (zweren) kunnen ontstaan, is er geen medische noodzaak voor het weghalen van eelt of likdoorns en/of het knippen van teennagels.U heeft dan geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat de pedicure deze handeling bij u in rekening mag brengen. Tijdens uw bezoek aan de pedicure beoordeelt uw pedicure of uw huid- en/of nagelproblemen onder medisch noodzakelijke zorg vallen. Na deze beoordeling zal de pedicure u informeren over de kosten van de voetzorg waarvoor u mogelijk moet bijbetalen.

Wanneer u niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de keten diabetes is dit bij enkele zorgverzekeraars mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Vaststellen Sims classificatie en zorgprofiel

De vergoeding en het aantal behandelingen is afhankelijk van de Sims classificatie met bijbehorend zorgprofiel. Deze classificatie geeft aan hoeveel risico u loopt op het ontstaan van moeilijk te genezen wonden aan uw voeten. De diabetesverpleegkundige en de medisch onderzoeksassistent van het DZS zijn verantwoordelijk voor het jaarlijks vaststellen van deze classificatie tijdens uw jaarlijkse controle. Zij bespreken met u of verwijzing naar de pedicure of podotherapeut noodzakelijk is.

Behandeling pedicure

In onderstaand overzicht het maximale aantal standaardbehandelingen dat per patiënt per jaar vanuit de ketenzorg/basisverzekerde zorg vergoed wordt. In onderstaand overzicht het maximale aantal standaardbehandelingen dat per patiënt per jaar vanuit de ketenzorg/basisverzekerde zorg vergoed wordt.

Klasse Vergoeding Pedicure  
Sims 0  Zorgprofiel - Geen
Sims 1  Zorgprofiel 1 Geen
Sims 1  Zorgprofiel 2 1 tot max. 5 standaardbehandelingen
Sims 2  Zorgprofiel 2 1 tot max. 6 standaardbehandelingen
Sims 2  Zorgprofiel 3 1 tot max. 7 standaardbehandelingen
Sims 2  Zorgprofiel 4
Sims 3  Zorgprofiel 4
1 tot max. 10 standaardbehandelingen
Actief ulcus

De standaardbehandeling bestaat uit:

  • Nagels knippen en verzorgen, inclusief de nagelomgeving (indien medisch noodzakelijk). Het knippen van de nagels valt onder de ketenzorg als er aanwezige nagelproblemen zijn die risico vormen voor ulcera en overige complicaties als omloop (paronychia, infectie van de nagelriem) schimmelinfectie of ingegroeide teennagel.
  • Behandeling van pathologische nagels zoals mycose nagels (schimmel) en hypertrofische nagels (verdikte).
  • Behandeling van de huid en huidaandoeningen (indien medisch noodzakelijk) zoals callus/hyperkeratose (eelt verwijderen), ragade (kloven behandelen waarbij geen sprake is van een wond) en clavi/keratomen (likdoorns verwijderen).

Alleen wanneer u door medische noodzaak niet in staat bent uw woning te verlaten kan de pedicure u aan huis behandelen en ontvangt de pedicure een vergoeding die binnen de ketenzorg valt. In alle andere gevallen dient u naar de praktijk van de pedicure te komen. Wanneer u op eigen verzoek gebruik maakt van een behandeling aan huis mag de bij ons aangesloten pedicure daarvoor kosten bij u in rekening brengen. Dit valt namelijk buiten de vergoeding vanuit de ketenzorg. Ook ondersteunende hulpmiddelen (zoals zalven, ortheses, vilttechnieken, nagelbeugels) en aanvullende voetzorg (voetmassage of voetreflexologie) komen niet in aanmerking voor vergoeding. U betaalt de kosten hiervoor zelf.

Behandeling podotherapeut

De diabetesverpleegkundige van het DZS verwijst u, indien noodzakelijk, naar de podotherapeut. Voor de standaardbehandeling door de podotherapeut is geen bijbetaling nodig. Deze behandeling komt niet ten laste van uw eigen risico. Podotherapeutische therapieën, zoals podotherapeutische zolen of ortheses vallen onder de aanvullende verzekering. De podotherapeut kan u hierover informeren.