Jaarlijkse controle

Jaarlijkse controle

Elk jaar bellen wij u om een afspraak te maken voor de jaarlijkse controle. Hoe deze controle voor u wordt ingepland is persoonlijke en maatwerk. De jaarlijkse controle bestaat in ieder geval uit de eerste afspraak waarbij wij controleren in welke mate de diabetes zich bij u ontwikkeld heeft. Dat gebeurt door het uitvoeren van onderstaande onderzoeken:

  • Wegen: het vaststellen van uw gewicht
  • Bloeddrukmeting: het meten van uw bloeddruk
  • Bloedonderzoek: het bepalen van de hoogte van uw glucose- en cholesterolwaarden
  • Urineonderzoek: het beoordelen van het functioneren van uw nieren
  • ECG: het maken van een hartfilmpje om te kijken naar de conditie van uw hart en te controleren of er ooit sprake is geweest van een hartinfarct
  • Fundusfoto: op basis van een persoonlijk voor uw berekend risico wordt er wel of geen netvliesfoto gemaakt. Dit risico stelt de frequentie vast waarmee de netvliesfoto moet worden herhaald. Dit kan elk half jaar zijn of eens in de 1 tot en met 5 jaar. Aan de hand van de netvliesfoto wordt bepaald of er problemen of afwijkingen aan uw ogen zijn.
  • Voetscreening: op basis van een persoonlijk vastgesteld risico wordt er een voetscreening uitgevoerd door de onderzoeksassistent of deze wordt tijdens de tweede afspraak door de diabetesverpleegkundige gedaan. Aan de hand van deze voetscreening wordt vastgesteld hoeveel risico u loopt op het ontstaan van moeilijk te genezen wonden aan uw voeten.

Tweede afspraak bij het DZS of in de huisartsenpraktijk?

Het verloop na deze onderzoeken is afhankelijk van uw persoonlijke risicofactoren. Hierbij wordt gekeken naar hoe lang u al bij het Diabetes Zorgsysteem voor de jaarlijkse controle komt. Iedereen die als nieuwe patiënt bij ons wordt aangemeld wordt het eerste en tweede jaar uitgenodigd voor een tweede afspraak. De jaren erna is het afhankelijk van bijvoorbeeld welke medicatie en/of insuline u gebruikt, hoe uw nierfunctie is, of dat er complicaties zijn wat betreft uw voeten. Elk jaar wordt opnieuw naar uw risicofactoren gekeken alvorens u voor één of twee afspraken wordt uitgenodigd bij het DZS.

Tweede afspraak bij het DZS
Op de tweede afspraak, een aantal dagen na het onderzoek, komt u bij de diabetesverpleegkundige en de diëtist. Zij bespreken de onderzoeksresultaten met u en in dat geval zal de diabetesverpleegkundige de voetscreening doen. De diabetesverpleegkundige leert u specifieke vaardigheden, zoals het gebruik van een bloedglucosemeter en het spuiten van insuline. Daarnaast geeft zij u informatie over diabetes, de behandeling, medicijngebruik en nieuwe ontwikkelingen. De diëtist begeleidt u verder bij het opstellen van een persoonlijk dieet, maar geeft u ook graag lekkere recepten, tips over maaltijdvervangers of informatie over individuele of groepsbegeleiding bij afvallen.

Tweede afspraak in de huisartsenpraktijk
Het kan ook zijn dat u niet standaard in aanmerking komt voor de tweede afspraak bij het DZS. In dat geval bespreekt de huisarts en/of praktijkondersteuner de uitslagen van de onderzoeken met u. Wanneer u toch een afspraak bij de diabetesverpleegkundige en/of diëtist wenst, dan kunt u dit altijd aangeven.