Kosten

Diabeteszorg behoort tot het basispakket van uw zorgverzekeraar. Per januari 2015 zal uw eigen risico echter worden aangesproken voor het laboratoriumonderzoek, dit is het gevolg van wijzigingen in het beleid van zorgverzekeraars.

  • de kosten van een bezoek aan de diëtist van het Diabetes Zorgsysteem (DZS) worden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar en niet verrekend met het eigen risico.
  • de kosten van een bezoek aan de diabetesverpleegkundige van het DZS worden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar en niet verrekend met het eigen risico.
  • de kosten voor bloed- en urineonderzoek bij het DZS worden wel met uw eigen risico verrekend. Een indicatie van de kosten is €58,- maar dit bedrag is afhankelijk van de afspraken tussen de zorgaanbieder en de verzekeraar.
  • de kosten van het overige onderzoek bij het DZS waaronder oog- en hartonderzoek worden vergoed door uw zorgverzekeraar en niet verrekend met het eigen risico.
  • De kosten voor uw diabetescontrole door uw huisarts en praktijkondersteuner worden vergoed en niet verrekend met het eigen risico.
  • Kosten voor eventueel tussentijdse laboratoriumonderzoek op initiatief van uw huisarts worden wel verrekend met uw eigen risico. De kosten variëren per zorgverzekeraar en zijn afhankelijk van welke onderzoeken de huisarts laat uitvoeren.
  • Voetzorg: tijdens de jaarlijkse controle bij het DZS wordt op basis van uw zorgprofiel vastgesteld of verwijzing naar de pedicure of podotherapeut noodzakelijk is. Bij zorgprofiel 2 of hoger worden de standaardbehandelingen door de pedicure en/of podotherapeut, die aangesloten is bij KZWF, vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten worden niet verrekend met het eigen risico.

NB: Het Diabetes Zorgsysteem (DZS) is onderdeel van Ketenzorg West-Friesland (KZWF). KZWF verzorgt ketenzorg voor mensen met een chronische aandoening zoals type 2 diabetes, hart- en vaatziekten (CVRM) en chronische longziekten (COPD). Voor vragen kunt u contact opnemen met de financieel/administratieve afdeling via 0229-219401.