Vervolgafspraak

Vervolgafspraak en controle

Om u optimaal te ondersteunen bij de behandeling maken – indien nodig – zowel de diëtist als de diabetesverpleegkundige een vervolgafspraak met u. Uiteraard kunt u zelf ook contact opnemen voor het maken van een vervolgafspraak. Om de drie maanden wordt u bovendien gecontroleerd door uw eigen huisarts, praktijkondersteuner of praktijkassistent. Hij of zij bespreekt uw conditie, medicijngebruik en eventuele klachten en controleert uw gewicht, glucosewaarde, bloeddruk en zonodig uw voeten. Kortom, u krijgt van alle kanten deskundige begeleiding om zo goed mogelijk met diabetes om te gaan.